whoami

uname -a

...

Written by Minh Tran

2 minute read

VIE

Mình là ai?

Minh tên là Trần Tuấn Minh; công việc chính là nghiên cứu bảo mật.

Mình bắt đầu lập trình từ cấp 3, khoảnh năm 2012. Mình học chuyên Tin Tổng Hợp (thuộc ĐHQGHN) và học ngành Khoa học Máy tính của Đại học Công nghệ (thuộc ĐHQGHN).

Hiện tại, mình đang làm việc tại công ty An ninh mạng Viettel. Công việc chính của mình liên quan tới Mã độc & Khai thác lỗ hổng phần mềm. Thời gian rảnh, mình có chơi CTF. Mình là thành viên của một số đội CTF (nổi tiếng) như UET-N/A, PiggyBird, AceBear, BabyPhD, PwnPHOFun.

Mình bắt đầu viết blog với mục đích chia sẻ lời giải của những bài CTF đã từng làm cũng như xàm xí những câu chuyện trong cuộc sống. Qua thời gian, chiếc blog cũ càng ngày càng trở nên phức tạp, nên mình chuyển nhà qua blog mới này.

Bạn có thể liên hệ với mình để:

  1. Nhờ hướng dẫn các kĩ thuật hoặc lời giải của bài CTF.
  2. Gửi JD công việc.
  3. Thông báo lỗi có trên blog này.
  4. Rủ mình đi ăn nhậu 🍺

Mình sẽ cố gắng trả lời những tin nhắn nhận được; dù vậy, nếu bạn spam tin nhắn thì mình sẽ block bạn á!

Liên hệ

Email: minhtt159[at]teamkhunglong.com

Facebook: https://fb.com/minhtt159

ENG

Who am I?

My name is Tran Tuan Minh; Security Researcher.

I was coding in highschool since 2012. I studied Informatics in High School for Gifted Student (VNU) and Computer Science in University of Engineering & Technology (VNU).

I’m currently working at Viettel Cyber Security. My works are related with Malware & Software Exploitation. In my free time, I play CTFs. I’m a member in several CTF-teams like UET-N/A (UET-CTF), PiggyBird, AceBear, BabyPhD, PwnPHOFun.

I started blogging to share my CTF writeups and IT-related stuffs in general. It becomes more and more complicated so the blog evolves itself into this form.

You may want to make contact with me to:

  1. Request a tutorial or writeup.
  2. Send a job description.
  3. Report an error somewhere in this blog.
  4. Buy me a beer 🍺

I will take time to respond to any emails I may receive; however, I will block you if you spam my inbox.

Contacts

Email: minhtt159[at]teamkhunglong.com

Facebook: https://fb.com/minhtt159

Still Need Help?

Bug Tracker

If you find any bugs or problems on this blog, please open an issue over on Github.

Github
Contacts

Feel free to contact me via email minhtt159[at]teamkhunglong.com or Facebook messenger.

Facebook