Down to the rabbit hole 101

Hop hop, hooray!

...

Written by Minh Tran

1 minute read

Cũng gần được 1 tháng rồi từ khi mình viết bài blog cuối. Blog không phải sự nghiệp chính của mình, nhưng sau 1 tháng vừa rồi, có quá nhiều kiến thức cần note lại để nhỡ sau này có cần thì còn biết phải tìm ở đâu, vậy nên sẽ có series “Down to the rabbit hole” như thế này.

Series này chủ yếu sẽ nói về những khó khăn khi làm một chiếc homelab tại nhà. Homelab chắc sẽ là một điều khá thú vị trong một vài năm tới, khi mà những thiết bị IoT dễ dàng tiếp cận hơn, cũng như những ứng dụng IoT càng trở nên hiện đại hơn. Thêm nữa, không phải hầu hết mọi người đều sử dụng PC cấu hình cao hoặc laptop / workstation.

Mục tiêu của mình là có một closed-network, cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho bản thân. Có những dịch vụ gì thì cùng tìm hiểu thôi :)

  1. Router & Firewall
  2. Cluster
  3. NFS
  4. ZFS
  5. Plex vs Netflix
  6. Crypto Mining

Troubleshoot:/

  1. Passthrough
  2. more-later-on

Datacenter Overview

Still Need Help?

Bug Tracker

If you find any bugs or problems on this blog, please open an issue over on Github.

Github
Contacts

Feel free to contact me via email minhtt159[at]teamkhunglong.com or Facebook messenger.

Facebook